کریو

کریو چیست؟

  کریو چیست؟   اکنون که با فیلترشکن و روش های عبور از فیلترشکن اشنا شدید و به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از سرویس های فیلترشکن میتوان ضمن عبور از فیلترشدن سایت ها میتوان اتصالی امن را در اینترنت داشت به معرفی یکی از انواع سرویس های محبوب فیلترشکن به نام کریو Kerio …